KPJ 11 KULA NGATURKEN SEMBAH
Versi Version 1
1
Kula ngaturken sembah, dhuh Pangeran Yehuwah,
nggunggung asma Paduka Kang Maluhur Mamulya;
Gustining makluk samya, klayan bingahing driya
2
Dhuh, Sang Yéhuwah, Gusti.
Paduka kula puji,
ing dalu dalah rina.
Agung sih kawlasanta,
lubèr berkah Paduka
tumrah mring titah wrata.
3
Dhuh, Yéhuwah Pangéran,
kawula ngidung girang.
Wit sih-rahmat Paduka,
kula samya waluya,
luwar sing rèhing pati
sinungan gesang yekti.

OK