KPJ 110 GUSTI PANGUNGSEN KULA
Versi Version 1
1
Gusti Pangungsen kula, sestu gung sih rahmatnya.
Ing sajroning panandhang, lamun bebaya nrajang,
Gusti sung pangluwaran, kula manggih kraharjan.
2
Daya-karosan kula
winates wontenira.
Srana pasrah-sumarah
mring rèh kwasaning Allah,
kula manggih kabegjan,
ngantos dugèng klanggengan.

OK