KPJ 112 GUSTI YESUS PANGEN KULA
Versi Version 1
1
Gusti Yesus Pangen kula,
Kula menda kagungannya.
Dennya nebus klayan rahnya,
mrih kula gesang slaminya.
2
Sang Kristus Pangèn utama kang sampun ngetohken nyawa,
nebus kula saking dosa, wah nuntun kula mring swarga.
3
Gusti ngayomi méndaanya, inguwalken sing rubéda,
mrih tan tiwas ing panandhang, nging tansah manggih kabegjan.
4
Gusti ngempalken méndanya kadadosaken sapantha,
kinen gesang atut-rukun, mbangun-turut Pangènipun.
5
Gusti ngreksa pra nebdabta klayan astanya kang rosa,
lamun wonten kang ketriwal, denlari mrih datan ical.

OK