KPJ 114 GUSTI, SESTU KULA TRESNA
Versi Version 1
1
Gusti, sestu kula tresna dhumateng Paduka
Kula masrahken manah, badan, dalasan nyawa
Paduka kang agungsih, ingkang sampun menang;
Saestu kula pasrah dhumateng Paduka.
Kula tresna dhateng Gusti,
Wit Gusti sampun nresnani kawula.
Kula sestu tresna Gusti,
wit Gusti sampun nresnani kawula
2
Gusti anandhang sangsara, ngrembat dosa kula,
ngantos sinalib séda, karana gunging tresna.
Mila kawula pasrah klayan trus ing manah;
dhawuhnya kula pundhi, nresnani sesami.

OK