KPJ 115 IBA RAHJENG TYANG KANG SAMI SUMENDHE
Versi Version 1
1
Iba rahjeng tyang kang sami sumendhe mringGusti,
jroning sisah wah kesrakat, Gusti paring kiyat
Sumangga sumendhe Gusti!
Sumangga Sumendhe Gusti!
Sumangga Sumendhe Gusti!
mesthi Gusti karya ayem ira.
2
Adhuh Gusti, kula sowan ing ngarsa Paduka
masrahken gesang kawula nèng asta Paduka.
3
Adhuh Gusti, lamun kula pasrah mring Paduka,
kula datan sélak, sagah sangsara wah pejah.
4
Hé, nyawaku ja tumungkul, gêné teka uwas.
Datan ana langkung mulya lir wong kang pracaya.

OK