KPJ 116 KABEGJAN KANG SEJATI
Versi Version 1
1
Kabegjan kang sejati, tinunggil Gusti.
Yen panggodha ndhatengi, gya den tulungi,
mrih mantep pracaya wah tetep widada,
malah ngersorken dosa, panggah sembada.
2
Kabegjan kang satuhu, rineksa Gusti.
Yèn panandhang ngreridhu, gya dènluwari,
mrih kraharjan nyata rinengkuh slaminya.
Mara tansah sung puja, wit sth-piwlasnya.
3
Kabeqjan kang sanyata, jinangkung Allah.
yén rinoban sangsara, gya dénentasna,
mrih ayem ing manah sarta tentrem tansah,
memuji datan kendhat, nggunggung sih-rahmat.

OK