KPJ 117 KALA KULA DHAWAH
Versi Version 1
1
Kala kula dhawah lan tanpa daya,
nyawa kula kapetek, kasiksa.
Kula tansah nyuwun tulung mring Gusti,
karsa rawuh, mrih amitulungi.
Kula tansah kaangkat maring arga,
kula kwawi anempuh prahara;
wah kiyat, wit sinanggi swiwinya,
anglangkungi budidaya kula.

OK