KPJ 121 KULA NGGUNGGUNG-NGGUNGGUNG GUSTI
Versi Version 1
1
Kula nggunggung-nggunggung Gusti,
sesembahan kula sejati. Tanpa cela sestu suci
Sabdanya dados panutan,
tindaknya dados patulandhan.
Tyang ngupados kayektosan
suyud mring Sang Putra,
kang nglambuhi kula,
wit trsnanya trusing driya tulus nyata,
rila ngurbanken sarira.
2
Gusti ngundhangken pawarta luwarira wang miskin-papa,
sing sangsara mrih raharja.
Nggih pangentasan sanyata, kang tinindhes lan kinunjara,
puiih harkat-martabatnya.
Tyang kang nandhang roga samya dèn sarasna;
wah mbabarken Yobèl taun pangluwaran,
nggih sih-rahmaté Pangéran.
3
Duk Gusti siniya-siya, siniksa, lan sinalib séda,
tan males srana piala,
Mring wang kang sengit mengsahi, malah winales dên tresnani,
kadongakna mríh basuki.
Yésus Gusti kula, manungsa sampurna,
riyantosakken kula sagung tyang pracaya,
tinulad kasampurnannya.

OK