KPJ 123 KULA PITADOS MRING GUSTI
Versi Version 1
1
Kula pitados mring Gusti, peparang ingkang kekah.
Saèstu kula ungsèni, dimèn rineksa tansah.
Nadyan ombak nggegirisi, kula datan kuwatos.
Prahara nguber jaladri, kula tatag ing batos.
Kula tansah was-sumelang; Gusti tan nilar kula.
Wajib kawula cumandhang, gesang manut sabdanya.
2
Kula pitados mring Gusti, dalah sengkut makarya.
Ngrerancang wah mbudidaya, tan kendhat ing pandonga.
Siyaga tansah leladi ing sakatoging driya.
Gusti ingkang minangkani, kula dados sembada.

OK