KPJ 125 LAMUN KULA MLAMPAH
Versi Version 1
1
Lamun kula mlampah neng margining Allah,
kula sestu ngraosken bingah.
Kula yakin estu, Gusti nuntun tamtu
mring tyangkan pitados satuhu.
Mung sawiji kabegjan sejati,
nggih pitados mring Gusti wah manut lan bekti.
2
Yen peteng ing manah, kabidhung ing sisah,
kula nilingken sabdeng Allah.
Uwas lan kuwatir wus tamtu sumingkir,
angger pasrah kang trusing manah.
3
Iba begja kula, sajroning ginodha
kiniyatken dening sabdanya.
Rineksa rinimat tan dhawah tan lesah,
wit saking sih-rahmating Allah.

OK