KPJ 13 KULA SAMI SOWAN
Versi Version 1
1
Kula sami sowan, kaparing ana kakyatan
mundhi timbalan
Mugi katedhakna pangwasaning Roh Paduka,
nganthi kawula
Wit pangreh Paduka sestu andayani
temah kula kwawi nglampahi
2
Kula kasagedna ngundhangken sabda Paduka kalayan setya.
Ngungkurken kadonyan, nyelaki dhampar kaswargan sumber kraharjan.
Temah tyang sajagad, sagunging pra umat
ngluhuraken Kang Amengku Rat.
3
Inykang winartosan sageda manggih kraharjan wah katentreman.
Wit kwaos Paduka kawilujengan kawula; kula sung puja.
Mugi kapyarsakna pandonga kawula.
ing asma Sang Kristus. Amin.

OK