KPJ 131 PARA BANGSA SAMYA NGRAMAN
Versi Version 1
1
Para bangsa samnya ngraman mring Pangeran.
Sagung pakartinyamuspra, mung nggadhang sangsara.
2
Tyang nglawan mring Kang Makwasa,
mung maanggih cilaka;
kadhawahan bebendunya,
dados lan tumpesnya.
3
Sang Jebadaning Yéhuwah,
yéku Putrèng Allah;
kaparingan gung pangwasa
mengku samudaya.
4
Tyang ajrih-asih mring Gusti
sumedya ngabekti;
wah ngayom ing sih-rahmatnya,
karoban ing begja.

OK