KPJ 132 PITULUNG KITA KANG ROSA
Versi Version 1
1
Pitulung kita kang rosa samekta
lir mitra kang tuhu setya, samekta.
Lamun kesasar neng margi, Gusti nglari lan nimbali,
rumiyen myang samangkya, tetep samekta.
Samekta, samekta,
rumiyen myang samakya, tetep samekta.
2
Tansah mirsa kapesanmu, Gustimu,
karsa nanggel kribedanmU, Gustimu.
Lamun pasrah ing pangrèhnya,
kita mireng ing sabdanya,
"lah ta mareka, Ingsun tansah samekta
Samekta, samekta.
lah ta mareka, Ingsun tansah samekta!"

OK