KPJ 134 PUNDI MARGI INGKANG KWAWI NGINGKIRAKEN
Versi Version 1
1
Pundi margi ingkang kwawi nyingkiraken
kawula saking pangrehing antaka
damel gesang sangsara?
Margi nira mung sajuga,
Kristus Gusti Masuci.
Wit pracaya mring asmanya,
kula gesang sanyata.
2
Pundi margi ingkang kwawi angluwari kawula
sing pamengkuning dursila damel miris driya?
3
Pundi margi ingkang kwawi nguculi manah kula
saking panjireting dosa nguja napsu duraka?

OK