KPJ 143 YEN KULA SUMREP, O GUSTI
Versi Version 1
1
Yen kula sumrep, o Gusti, cinawisan margi,
nadyan sisah kadi pundi, kula marek Gusti.
Marek Gusti, marek Gusti,
marek Paduka, Gusti
kula sampun sumrep margi
marek dhateng Gusti.
2
Margi kula sumrep Gusti sangsara ing salib,
mrih kula kalis antaka, ngurbanken sliranya.
3
Margi kula sumrep Gusti séda krana kula,
mbekta kawula sadaya mring kamulyan swarga

OK