KPJ 144 YEN NUNGGIL LAN GUSTI
Versi Version 1
1
Yen nunggil lan Gusti rinten dalu
manah langkung tentrem arahayu.
Kula angantos Gusti siyang klayan ratri
kanthi pitados Gusti, Gusti mberkahi.
2
Yen nunggil lan Gusti jro ginodja,
kula saged unggul maring dosa
3
Yen nunggil lan Gusti siyang-ratri,
birat najis kula temah suci.
4
Yen nunggil lan Gusti, kasisahan
mantun, kagentosan kabingahan.
5
Yen nunggil lan Gusti saged ngertos,
kang dados karsanya ing sayektos.

OK