KPJ 145 YEN PRAHARANING URIP ANERJANG
Versi Version 1
1
Yen praharaning urip anerjang,
lan pacobanenyerang ngrusuhi,
mung sajuga pengarep arepmu,
prasetyane Gusti iku tangguh.
Nadyan gunung gunung padha jurug
tengger tengger kabeh padho horeg,
nging kasetyane Gusti ngayomi,
rumeksa; jiwamu tetep teguh.
ngendelna prasetyaning Gusti,
aja nganti uwal rina kalawan wengi.
Singkirna wedi lan kuwatir,
Gusti kang ndarbeni uripmu,
Nadyan gunung - gunung dha gumingsir,
sarta tengger-tengger pada horeg,
nging kasetyane Gusti ngayomi
lan tansah rumeksa rina wengi
lan tansah rumeksa rina wengi.

OK