KPJ 148 DHUH RAMA KULA ING SWARGA
Versi Version 1
1
Dhuh Rama kula ing swarga,
asma Paduka sinucekna;
kraton Paduka rawuha,
wradin ing sajagad sadaya.
Karsa Paduka kalampahana,
neng bumi kadya neng swarga.
Kulamugi pinaringana,
rejeki kula sadintennya.
Paduka mugi angaksama,
sagunging klepatan kula.
2
Kados denen kula ngapunten
tyang kang klepatan dhateng kula.
Punapa malih sampun ngantos
kula dhawah kengingpanggodha;
kula Paduka uwalaken
saking wewatakan dursila,
awit Paduka kang kagungan
kraton kaliyan wisesa
wah malih kamulyan kang langgeng
ing salamanipun. Amin

OK