KPJ 150 JURUWILUJENG APARING TULADHA
Versi Version 1
1
Imam :
Juruwilujeng aparingtuladha, miwah krana piwulangnya,
pramila kakwula sami ndedonga.
Sedaya :
Rama kawula aneng swarga, asma Paduka kasucekna,
kraton Paduka rawuha, karsa Paduka kelampahan ing bumi,
kados wonten ing swarga.
Kula sinunga rejeki ing dinten puniki lan kaapuntena lepat kawula,
kados kawula ngapunteni tyang lepat mring kawula,
miwah sampun ngantos kawula ketaman ing panggodha,
nanging kauwalna kawula saking piawon.

OK