KPJ 151 RAMA KAWULA KANG WONTENSWARGA
Versi Version 1
1
Rama kawula kang wonten swarga, ingkang asma kasucekna,
kraton Paduka rawuha, mugi karsa Paduka klampah ing bumi kados wonten a ing swarga.
Rama, Rama kawula kang wonten swarga, kula sinunga rejeki ing dinten punika.
Rama mugi angapunten dosa kawula, kados kawula ugi ngapunten tyang kang lepat dhateng kawula.
Rama kawula kang wonten swarga, uwala kawula king panggodha,
katebihaken kawula saking piawon. Amin, Amin, Amin.

OK