KPJ 152 RAMA KAWULA KANG WONTEN SWARGA
Versi Version 1
1
Rama kawula kang wonten swarga, ingkang asma kasucekna,
Kraton Padukarawuh, karsa Paduka klampah ing bumi kadya aneng swarga.
Ing dinten sapunika sinunga cekap rejeki;
kula kaapuntenna, kadya kula ugi ngapunteni tyang kalepatan;
sampun nandukken kula dhateng panggodha,
kalepasna kula saking piawon,
jer Gusti kang kagungan kraton lan wisesa
sarta kamulyannya ngantos slamilaminya.
Amin, amin

OK