KPJ 154 ADRENGING TYAS KULA
Versi Version 1
1
Adrenging tyas kula, ngaturken panuwun, Gusti.
Paduka ngasihi, kula kagungan ta.
Mung punika Gusti, pisungsung kula sawetahing gesang,
jiwa lan raga, wit kula tan darbe bandha kang pengaji
kang langkung prayogi, sinaos Gusti.
Mung punika Gusti, panyuwun kula, mugi katampia
atur kawula, mrih gesang kawula kagema Paduka
pirantos sapala.
2
Saiba endhahing sih-tresna Paduka, Gusti;
kula kagunganta, Paduka rimati.

OK