KPJ 155 AKU TAN NATÉ MANGERTI
Versi Version 1
1
Aku tan naté mangerti kapan begja cilaka,
mung tansah pasrah mring Gusti, yéku Pamarta setya.
Mantep pracaya ing ati manut rèh lan sabdanya.
Tinuntun dumugèng janji mring kasampurnan swarga.
2
Aku asring tan mangerti karsèng Allah Makwasa.
Donga panyuwuning ati tan kajurungan nulya.
Nging yektiné, Gusti nganthi; astanya tansah ngreksa.
Dé panutuning Roh Suci, sirna pangrehing dosa.
3
Uripku ing pangrèhé Gusti, tan ana pangrèh liya.
Kasarasan lan rejeki, wuwuhing sih-nugraha.
Rancangan tinata tliti, pratandhaning sutresna.
Aku tan kwatir, tan wedi, mung begja kang pinanggya.

OK