KPJ 155 AKU TAN NATE' MANGERTI
Versi Version 1
1
Aku tanate mangerti kapan begja cilaka,
mung tansah pasrah mring Gusti, yeku Pamarta setya.
Mantep pracaya ing ati manut reh lan sabdanya.
Tinuntun dumugeng janji mring kasampurnan swarga.
2
Aku aring tan mangerti karseng Allah Makwasa.
Donga panyuwuning ati tan kajurungan nulya.
Nging yektine, Gusti nganthi; asmanya tansah ngreksa.
De panutuning Roh Suci, sirna pangrehing dosa.
3
Uripku ing pangrehe Gusti, tan ana pangreh liya.
Kasarasan lan rejeki, wuwuhing sih-nugraha.
Rancangan tinata tliti, pratandhaning sutresna.
Aku tan kwatir, tan wedi, mung begja kang pinanggya.

Share

OK