KPJ 16 LANGIT TANSAH NYARIYOSKEN
Versi Version 1
1
Langit tansah nyariyosken kamulyane Hyang Agung,
wah akasa mratelakken yasaning astanipun.
Rinten dalu tan kendhat, wartanya ngebakirat.
2
Sanadyan datan wicanten tan wonten tetembungan,
nging samangsa dèn tilingken tansah nggunggung Pangéran.
Paseksinya nyrambahi ing salumahing bumi.
3
Pangéran murbéng jagad-rat kang ngrimati pra titah.
Surya kang mlampah tan kendhat, nggih krana rèhing Allah.
Saliring kang dumadi nélakken sihing Gusti.
4
Mugi Gusti nggih karenan isining manah kula.
Gung panggunggung mring Pangéran, pangayoman sanyata.
Pinujia tan kendhat Panebusing pra umat.

OK