KPJ 163 KAWULA BOMBONG
Versi Version 1
1
Kawula bombong, Gusti darbe Allah kadi Paduka.
Saestu kawula bombong, krana lelabetan Paduka.
Kawula tan kedugi uwal saking Paduka;
sih Paduka milujengken, mengku pengajengajeng.
Mangkya kula aturken ingkang kawula gadhahi
nadyan tan timbang klayan berkah ingkang Paduka paringken.
Nanging kula sumedya ngaturken kalayan legawa,
jer punika sadaya damel rena Paduka.

OK