KPJ 166 KULA NGATURKEN SEMBAH BEKTI
Versi Version 1
1
Kula ngaturken sembah bekti,
de Gusti tansah mberkahi
nggen kula tansah nambut kardi
kanthi temen lan taberi.
Abot entheng datan ngresula,
lelados kang trusing driya,
berkah rejeki sing Maluhur
tinampi lan puji sokur.
2
Kula sumarah mring Pangeran
kang maringi pangayoman,
dadosa dalu lelimengan
punapa padhang rembulan.
Satangi kula saking tilem,
manah sakalangkung tentrem.
Kula saged ngaso sekeca,
wit astane Gusti ngreksa.
3
Kula memuji datan kendhat
mring sihe Allah murbengrat.
Wanci enjing surya sumunar,
mulyaning alam ginelar.
Tetuwuhan wah sato-kewan
mawarni ngebaki bumi.
Gya kawula gumregah tangi,
nindakken karsaning Gusti.

OK