KPJ 168 LAH TA PADHA MAWASA
Versi Version 1
1
Lah ta padha mawasa kembang neng ara-ara;
tan angantih tan nenun, saestu endah warnanya.
Sapa ta kang akarya myang maringi busana?
De endah mnjuli, de endah munjuli.
2
Gusti wus ngandika, "Sun kinacek lan puspa;
myang saliring dumadi, ingkang gumlar neng donya,
smana nggenya ngrimati, tan pisan nguciwani".
Mendah tumrap kula, mendhah tumrap kula!
3
Heh, nyawaku ja kwatir tumrap sandhang lan tedha,
Allahmu tan mubadir, wah gung sihe mring kita.
Jroning sedhih myang susah, sumendhea mring Allah;
tamtu sinung ayem, tamtu sinung ayem.

OK