KPJ 171 MANGGA SAOS PISUNGSUNG
Versi Version 1
1
Mangga saos pisungsung mring Allah
Maagung krana gunging sihrahmat
kang luber tan kendhat
2
Misungsung kanthi loma cihnaning panuwun,
de gesang tansah begja wit Allah kang nuntun.
3
Bandha, arta pethingan kang katur mring Gusti,
bludaging kabingahan wit berkah tan sepi.
4
Saos pisungsung kathah cacahnya tan timbang,
lan gung berkahing Allah tan kenging winilang.

OK