KPJ 173 MARA DHA ATURNA PISUNGSUNGMU
Versi Version 1
(bareng)
1
Mara dha aturna pisungsungmu ing papan kang piniji;
muga dadi keparenge Gusti; minangka pangabektimu
2
Kalawan ati bungah menuhi, ing papan kang piniji.
muga dadi keparenge Gusti; mundhut kembanging atimu.
3
Ngaturna klawan eklas ing ati, ing papan kang piniji;
muga dadi lan renane Gusti; nampeni pangabektimu.
(solo)
4
Mangkya singkirna wassumelangmu, ginanti gumbiraning atimu;
rinengga niyat kang warni-warni, pindha puspita megar nglam-lami

OK