KPJ 194 KITAB SUCI KANG ADI
Versi Version 1
1
Kitab suci kang adi, sabdèng Gusti sejati
endah saklangkung éndah nugraha saking Allah,
nugraha saking Allah.
2
Lembar sabda Paduka nuntun gesang kawula
dadya pedhang menjila tamèng saking bebaya,
tamèng saking bebaya.
3
Sabda lan Roh sung nglipur nuwuhken raos sokur.
Jinugarken kang nglawan dadya pangéwan-éwan,
dadya pangéwan-éwan.
4
Kitab Suci kang adi, sabdèng Gusti sejati
ngreksa wiwit cilikku ngedohken siksa-pati,
ngedohken siksa-pati.

OK