KPJ 196 KULA PÉNGIN LIR GUSTI
Versi Version 1
1
Kula péngin lir Gusti, sumlondhoh ing ati,
tandang tanduk lan tembung mrak ati ngresepi.
O, lah, kawula sèstu tan mèmper lan Gusti.
Kula mugi winulang, nulad maring Gusti.
2
Kula péngin lir Gusti, sumarah lan pasrah,
napa kang sunlampahi, nut karsaning Allah.
3
Kula péngin lir Gusti, melasi pra miskin,
tetulung kang kribedan klawan trus ing batin
4
Kula pengin lir Gusti, tresna maring mengsah,
sanadyan denpoyoki tan sakit ing manah.
5
Kula péngin lir Gusti, tresna maring Allah,
nindakna kasaénan, ulah pangibadah.

OK