KPJ 204 RANCANGANIRA DUDU RANGANGANINGSUN
Versi Version 1
1
"Rancangan ira dudu rancananingsun;
dalan ira uga dudu marginingsun.
Pindha dhuwuring langit angungkuli bumi.
Iya semono bedaning karepira lan kang sunesthi"
Yeku sabdaning Allah Padha tilingna,
dimen dadya sarana tentreming urip ira!
2
Lir udan salju tumurun aneng bumi
tan bakal bali munggah mring asalneki
Nging nyiram, nelesi bumi lan tetuwuhan
dadya sarana margining sandhang-pangan,
kanggo manungsa.

OK