KPJ 210 WONG NYENYEBAR ESUK LAN SORE
Versi Version 1
1
Wong nyenyebar esuk lan sore, wah nyenyebar rina lan wengi.
Nyebar wit anom kongsi tuwa nyebar nganti tumekeng janji.
Lah kang ingundhuh apa? (2x)
Nyebara rina, nyebara wengi,
sekeng arosaa, ya nyebara.
Apa sebar ane wong neng donya,
mesthi ingundhuh ing akeratnya.
2
Ana kang sinebar neng ratan, ana uga kang neng padhasan,
Ana maneh kang aneng eri,
mung salong kang tibeng leleran.

OK