KPJ 211 YEHUWAH PANGENKU
Versi Version 1
1
Yehuwah Pangenku, aku rinimat;
wah denplegungaken neng pasuket,
den giring mring toya ngenggon kang tentrem
2
Nadyan ngambah jurang telenging pati,
kula tan sumelang, Gusti nganthi kula.
Kakwatan Paduka, anglipur kawula.
3
Saestu kabegjan miwah kadarman,
ngiring lampah kula, slami kula gesang.
Kula badhe manggen ing Kraton Swarga.

OK