KPJ 214 ANENG PAMAKANAN
Versi Version 1
1
Aneng pamakanan, iku dunungnya;
ginedhong ing kain, sestu prasaja.
Lelintang ing langit padhang nelahi,
de Yesus Gustiku sare kepati
2
Raja-kaya nywara, kang nendra wungu,
nadyan piniyarsa nging tan ngreridhu
Samangkya atiku sstu rahayu,
wit Gusti, mitraku nentremken kalbu.
3
Dhuh Yesus, Sang Putra, mugi Paduka
lestantun ing kula kanthi sih-tresna.
Pra umat samnya binerkahana,
tinuntun nggenira lumebeng swarga.

OK