KPJ 215 ANENG SALUMAHING BUMI
Versi Version 1
1
Aneng salumahing bumi srungumandhang pamuji.
Aneng ngare miwah ardi, kidunging bala swargi,
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
2
Pra pangon ing ara-ara, memuji manembrama,
kagem Raja kang wus prapta, ngumandhang suka-rena
3
Wus miyos Juru-basuki, yeku isining puji,
panggunggung kalayan urmat, mring Gusti Ratu jagad,
4
Payo kita samnya muji sareng lan bala swargi
srana kidunging pamuji, kanthi tulusing ati,

OK