KPJ 216 BETLEHEM ING EFRATA
Versi Version 1
1
Betlehem ing Efrata, sanyata prasaja,
kang cilik ing Yehuda nging pinilih Gusti.
Ya aneng kandhang kewannya, miyos ing Sang Pamarta.
Allah sung waluya, tan mawang manungsa.
2
Pra pangon wong kang ringkih, asor, melas-asih,
winartanan mlaekat marganing sih-rahmat;
de kang sinungan waluya, mung kang nlangsani dosa.
Allah Mahaasih mbelani wong ringkih.
3
Pra pujangga king wetan asung pakurmatan,
wit tinuntun lintange, Gustining pra Gusti.
Mula pra pujangga kang sowan mring Gusti.

OK