KPJ 219 DAWEG TA KANCA KULA
Versi Version 1
1
Daweg ta kanca kula sami
memuji Allah ing dinten puniki,
kula dipun paringi bingah linuwih!
Bingah linuwih!
2
Surak - suraka, kanca!
Sami suka - suka,
mangangge kang sae,
sampun kirang sekare
kang endah-endah! (2x)
3
Swawi angalembana
Allah Kang Mawilasa,
sanadyan Maagung,
karsa miyarsakaken
pamuji kula. (2x)
4
Anggunggung kawlasane
tuwin kamirahane,
punika etuke
sakehing peparinge,
lan bingah kula. (2x)
5
Dene panyuwun kula:
Karibedan sedaya
mugi densinggahna,
darapon lestantuna
bebingahkula. (2x)

OK