KPJ 220 DINTEN NATAL DINETEN ADI
Versi Version 1
1
Dinten Natal dinten adi, dinten kabingahan yekti.
Nglipur tiyang nandhang sisah, ngiyataken tiyang semplah.
Ingkang kesaput pepeteng tinuntun mring padhang langgeng.
2
Dinten Natal dinten mulya, dinten kang mbingahaken driya,
ngengeti tiyang siniya, nulungi tiyang kang papa,
ngrukunken kang sami dredah, ngraosken berkahing Allah.
3
Dinten Natal dinten suci, wiyos Sang Kristus Gusti.
Sumangga sumyak memuji, sung panggunggung pangabekti,
wah ngundhangken sih-rahmatnya, sarana tumindak nyata.

OK