KPJ 222 DUMELING KAPYARSA
Versi Version 1
1
Dumeling kapyarsa sabawa sung warti,
supados sami sadhiya, rawuhnya Njeng Gusti.
Gusti paringa manah kang suci,
kenging kangge ngrumati rawuhnya Njeng Gusti.
2
Kabingahan amba saestu nglangkungi,
jalaran rawuhing Gusti, jagad den resiki.
3
Kasucening manah, karesikaning tyas,
dede saking labet amba, kejawi mung sihnya.

OK