KPJ 225 HALÉLUYA! YÉSUS KRISTUS
Versi Version 1
1
Haléluya! Yésus Kristus ngrawuhi manungsa.
Padhanging kamulyanipun kawuryan nèng donya.
2
Haléluya! Rawuhipun awit welasipun
mring para umat sadarum, amrih gesangipun.
3
Haléluya! Yésus Kristus dados Juru Slamet,
Panuntun kang setya tuhu tuwin Ratu Langgeng.
4
Haléluya! Haléluya! Putranipun Allah
sampun miyos ing Bètléhèm. Pinujia tansah!

OK