KPJ 227 IBA ENDAH CAHYENG RATRI
Versi Version 1
1
Iba endah cahyeng ratri kang nyunari jagad rat;
duk praduta swarga prapti ngundhang aken sih rahmat.
Raharja, prajalma kang sinungan kawaluyan,
lantaran Sang Pamarta, lantaran Sang Pamarta.
2
Puji konjuk Hyang Maluhur kang melasi mring jalma;
nglepataken saking ukum, mitulungi raharja.
Pra jalma sayogya ndherek muji Hyang Masuci,
langgeng ing salaminya, langgeng ing salaminya.

OK