KPJ 228 ING BETLEHEM KANG TAN AJI
Versi Version 1
1
Ing Betlehem kang tan aji wus miyos Sang Bayi.
Kang kadya wus kaweca aneng Kitab Suci.
Suraka, ya suraka! Kanthi suka rena,
"Sang Pamarta wus manjalma nunggil klayan kita!"
2
Bayi papa kang kaweca agung pangwasanya;
mbirat salir sangsara wah pangrehing dosa.
3
Bayi suci kang ginusti tumedhak sing swarga;
ambabar asih-tresna, yogya tinuladha.
4
Bayi adya wah sampurna tumedhak mring jagad,
nedya sung karaharjan, wit gung ing sih-rahmat.

OK