KPJ 232 KAMULYAKNA
Versi Version 1
1
Kamulyakna Hyang Maagung ing suwarga, ing suwarga.
Tentrem rahayu ana ing bumi, ing manungsa kang sinarjonan
Kluhurna Allah nèng swarga, kluhurna Allah nèng swarga!
Tentrem rahayu ana ing bumi, tentrem rahayu ana ing bumi,
ing manungsa, ing manungsa kang sinarjonan,
ing manungsa kang sinarjonan, kang sinarjonan!
2
Pinujia, pinundhia Hyang Maagung ing suwarga lan ing bumi.
Tentrem rahayu ana ing bumi, ing manungsa kang sinarjonan
Amin, amin!

OK