KPJ 233 KANCA AGIYAKA
Versi Version 1
1
Kanca agiyaka! Ing kandhang Bethlehem
karawuhan Rohing Pangeran.
Sang Bayi miyos pinaringken kita.
Lah payo mrana sujud, lah payo mrana sujud
ngabekti maring Gusti, Pamarta
2
Pamartaning jagad, Putra kang tumurun
sumeleh aneng pamakanan.
Yeku wujudnya prasetyaning Allah.
3
Sang Ratuning Jagad dahat kinurmatan,
rawuhe mbabar sih-kawelasan
marang manungsa kang samnya pracaya.
4
Panebus sejati kang rawuh ing bumi
mrih manungsa sinung basuki.
Nulya sowana sarwi sumuyuda.

OK