KPJ 234 KAPRUNGU SWARA GUMYAK
Versi Version 1
1
Kaprungu swara gumyak ngumandhang saka swarga
paring warta kabungahan tumrah mring pra manungsa.
Nyata Allah tresna; kongsi ngutus Putranya
maringken tentrem rahayu mring para wong pracaya.
Rungokna, swaranya paring warta basuki!
Rungokna swaranya! Pangéran asih mring jalmi.
2
Loncèng Injil ngumandang, ngundang kembul bujana.
Aja nulak timbalannya, kang kebak sih-nugraha.
"Mara tampanana, Rotining Kauripan!
Murih sira nduwènana, urip ing kalanggengan."
3
Loncèng Injil ngumandhang, kaundhangaké terus
sih-katresnan kang sampurna, srana kurban Panebus.
Yéku pawartanya tumraping wong sadonya:
Wus miyos Yésus Pamarta, Juru Slameting jalma.

OK