KPJ 236 LINUHURNA! GUSTI PAMARTA
Versi Version 1
1
Linuhurna! Gusti Pamarta karsa rawuh ing dinya.
Linuhurna! Gusti Pamarta karsa rawuh ing dinya.
Jagad bilai, Kristus ngrawuhi, daweg kanca, den pepuja!
Rawuhe Gusti datan ngadili, malah nulungi tyang dosa.
2
Linuhurna! Gusti Pamarta karsa mlasi tyang dosa. (2x)
Jagad bilai, Gusti ngrawuhi karsa nucekken tyang dosa.
drapon muktia saha mulyakna asmane Hyang Mawilasa.
3
Linuhurna! Gusti Pamarta karsa manjing manungsa (2x)
Jagad bilai, Gusti ngrawuhi paring tladha mring tyang dosa;
ngirid mring swarga tyang kang pracaya; swawi ndherek, para kanca!

OK