KPJ 238 PARA JALMI, GIRANGA
Versi Version 1
1
Para jalmi, giranga,
mujia, para mudita
Ratu nira wus prapta
jumeneng Ratu salam.
para jalmi, giranga,
mujia, pramudita.
2
Kaluhurna kang Putra, kekasihing kang Rama,
mbangun karatonira, jumeneng Ratu Mulya.
Para jalmi, giranga, mujia, pramudita.
3
Kamulyakna Pamarta, kang rawuh ing pra umat,
Pambirating duraka, jumeneng Juruslamet.
Para jalmi, giranga, mujia, pramudita.

OK