KPJ 239 PINUJI TANSAH
Versi Version 1
1
Pinuji tansah Allah Mamirah
kang asih mirma maring manungsa,
nladani kita welas asih ira
mring tyang kang ringkih nandhang sangsara.
2
Pinuji - puji Gusti Masuci
paring aksama dosaning jalma,
nladhani kita dimen olah - tresna
ambek-paramarta dhemen ngapura.
3
Pinuji Gusti Kang Maha Kwasawasa
tedhak manjalma nandhang sangsara,
nladhani kita nresnani pepadha,
temah tiyang papa manggih raharja.

OK