KPJ 243 SABUMI PADHA SURAKA
Versi Version 1
1
Sabumi padha surakaing ngarsane
Kang Makwasa. Bektia marang Yehuwah
kalayan ati kang bungah
2
Sumurupa yen Yehuwah
margane salir tumitah.
Kita dadi kagungane,
lir menda neng pangreksane.
3
Mlebu mring gapurane
kambi memuji asmane.
Ing platarane ngidunga
memujia trusing driya!
4
Pangeran Kang Mahamulya,
tresnane mring kang ngabekti
tan kendhat ing salaminya
tumurun wrata sabumi.

OK